risenta 3d

Ett nötsmör är både gott och enkelt att göra! Har du testat? 🥜🌰

Mexiko

Chiapas, Oaxaca

Chiapas Oaxaca

Mexiko

Återplantering och molnregn-skog i Mexiko

Vi vill göra skillnad med våra insatser och i just Mexiko kommer vi att bidra till att beskoga skövlade områden så att molnregnskogen får finnas kvar.

Scolel’te Mexiko är ett Plan Vivo-projekt och ligger i skogarna i Chiapas- och Oaxaca regionerna i södra Mexiko. Målet med projektet är bland annat att förhindra avskogning samt beskoga skövlade områden och utbilda bönderna på ett sådant sätt att jord- och skogsbruket blir långsiktigt hållbart. Förutom den positiva miljöeffekten, så hjälper Risentas trädplantering till så att 1 235 småbrukare hållbart jordbruk på sina gårdar.

En viktig del av projektet är att skydda den hotade molnregnskogen. Skogarna i Chiapas- och Oaxaca regionerna i södra Mexiko har utarmats till följd av skövling på grund av ett ökat behov av tillgång till timmer, betande djur och för träkolsproduktion. Enligt beräkningar var de koldioxidutsläpp som kan kopplas till avskogningen, på de 2,5 miljoner hektar som projektet omfattar, drygt 500 miljoner ton koldioxid mellan åren 1974 till 1996. 

”De flesta skogsområden som finns i denna region, existerar just tack vare detta återplanteringsprojekt”

Jerónimo Gómez Pérez

Jerónimo Gómez Pérez | Scolel’te – Mexiko
En av de många småbrukare i staden Samaria
Kantajal som är en del av Scolel’te-projektet.

Bilder från Mexiko

  • 14004606518_cb3cfdce60_k_2
  • 14004628840_d76f1894ac_k-2_2
  • 14168110116_0cd9ec028e_k_2
  • 14168238286_d4d9b5be55_k_2
  • 14188092111_887e3d209a_k_2
  • 14188710622_619e1ed0c0_k-2_2
  • 14191214824_20f5627c00_k-2_2
  • 14211398493_f427e0c503_k-2_2